El Consell de Govern declara d'interès autonòmic la construcció del nou edifici de la ICTS SOCIB al port de Palma

  • Aquesta infraestructura clau per a la investigació del Mediterrani formarà part del Pol Marí, al Moll Vell de Palma, i podria entrar en funcionament el 2023.

El Consell de Govern declara d'interès autonòmic la construcció del nou edifici de la ICTS SOCIB al port de Palma

Les obres de construcció del nou edifici del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) han estat declarades inversió d'interès autonòmic pel Consell de Govern de les Illes Balears, considerant-les del màxim interès general per a la població i per tal de donar-los l'impuls més gran possible. Aquest edifici, que serà la nova seu de la ICTS SOCIB, s'ubicarà al Moll Vell del port de Palma i formarà part del Pol Marí, un projecte que pretén aglutinar als principals actors, tant públics com privats, en l'àmbit de les ciències i les tecnologies marines, amb l'objectiu de ser un referent internacional en la generació i la transferència de coneixement en aquestes àrees.

Recentment, el Consell de Ministres va aprovar la incorporació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) al Consorci SOCIB. Així mateix, es va acceptar que la seva aportació es fes en espècie, mitjançant la construcció per part del CSIC d'un edifici al port de Palma, que serà la seu de la ICTS SOCIB, cofinançat amb fons FEDER. Així, aquest projecte està inclòs en el programa operatiu FEDER i va en línia amb la necessitat estratègica d'un nou impuls a la investigació per aconseguir un model productiu més sostenible i inclusiu, fomentant l'economia blava.

A través d'un conveni amb el CSIC signat l'abril de 2019, l'Autoritat Portuària de Balears va cedir una parcel·la al Moll Vell de Palma per a la construcció del nou edifici de la ICTS SOCIB. A l'octubre de l'any passat, el CSIC va licitar la redacció del projecte de construcció de l'edifici per a la seu de la ICTS SOCIB. En l'actualitat, el projecte està en la fase final de redacció. El conjunt de la inversió total és de 7.336.764,58 € (IVA inclòs) i el termini previst per a la construcció és de dos anys, per la qual cosa s'estima que podria estar en funcionament a principis de 2023. Aquesta nova seu de la ICTS SOCIB tindrà una capacitat per albergar entre 75 i 100 treballadors, incloent-hi personal investigador sènior, investigadors i estudiants en formació, tècnics, professors visitants, estudiants en pràctiques, etc.

Més informació

Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2020 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres de construcció de l’edifici de la Infraestructura Científica i Tècnica Singular Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears al Moll Vell de Palma. (BOIB [en línia], núm. 199, 24-11-2020, pàg. 28482-28504).<https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/641910/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-23-de-noviembre>.