La ICTS SOCIB presenta l'estudi de la capacitat de càrrega nàutica del litoral balear

  • La ICTS SOCIB ha realitzat aquest estudi a petició de Ports IB en el marc del Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2033.

Durant el mes de novembre, el director del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB), Joaquín Tintoré, juntament amb els investigadors Aina García i Pau Balaguer, acompanyats pel conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i la gerent de Ports IB, Cristina Barahona, han presentat l’“Anàlisi espacial de la capacitat de càrrega nàutica de les zones de fondeig de les Illes Balears” a Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca. Aquest estudi ha estat realitzat a petició de Ports IB en el marc del Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2033.

La ICTS SOCIB presenta l'estudi de la capacitat de càrrega nàutica del litoral balear


Tenint en compte que a les Illes Balears el nombre d'ancoratges ascendeix a 20.000 aproximadament, representant una mica més del 5% del total dels ancoratges del mar Mediterrani i del 17% del total d'Espanya, l'estudi realitzat per la ICTS SOCIB ha estimat la capacitat de càrrega nàutica de les embarcacions d'esbarjo a les zones de fondeig de la regió. Així, els investigadors han tingut en compte diferents escenaris espacials i hipòtesis de fondeig, cadascuna d'elles lligades a la preservació del medi marí i al benestar dels usuaris. “Les embarcacions d'esbarjo fondejades poden tenir un efecte negatiu en l'ecosistema marí, per la contaminació produïda o pels impactes físics que les àncores generen sobre les comunitats bentòniques”, segons els científics.

Amb aquest objectiu, els investigadors han analitzat i delimitat les zones de fondeig a les Illes Balears, establint les distàncies òptimes entre embarcacions fondejades. A més, han calculat la capacitat de càrrega nàutica considerant dos escenaris marins: fons sorrenc i fons amb Posidonia oceanica. Com a resultat d'aquesta anàlisi, han identificat 343 zones de fondeig: 39 regulades, amb 1.914 punts de fondeig; i 250 no regulades, amb una capacitat de càrrega nàutica per a l'escenari de fons marí sorrenc de 17.956, 4.502 i 2.066 punts de fondeig per a les hipòtesis de fondeig de 25 m, 50 m i 75 m, respectivament, i de 1.892, 522 i 217 per a l'escenari de fons amb Posidonia oceanica (considerant exclusivament les praderies catalogades a regular pel Decret 25/2018 sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears). La capacitat de càrrega nàutica de la resta de fons amb hàbitats i espècies sensibles i d'interès comunitari (no catalogats com praderies de Posidonia oceanica a regular pel Decret 25/2018), ha estat de 14.912, 3.681 i 1.612 punts de fondeig.

Finalment, els investigadors de la ICTS SOCIB han estimat els dies viables per al fondeig en funció de l'onatge en l'època estival (122 dies) que varien entre els 48 i els 106 dies, per a les 21 zones de fondeig definides amb relació a l'exposició a l'onatge.

L’“Anàlisi espacial de la capacitat de càrrega nàutica de les zones de fondeig de les Illes Balears” està disponible per a descàrrega aquí.

Més informació