Portal de Transparència

logo portal de transparència del SOCIB

INSTITUCIONAL

ECONÒMICA

Funció del centre Informació contractes
Normativa: Conveni | Modificació Conveni Pressupostos: 2016 | 2015
Estructura organitzativa Comptes anuals: 2015 | 2014
Equip SOCIB Informes d'auditoríes i fiscalitzacions externes: 2015 | 2014
Memòria anual i Pla d'Actuació

Periode Mig de Pagament (PMP)

Facturació electrònica: FACE